Usługi

Stawiamy sobie za cel leczenie kompleksowe, a zatem bierzemy zawsze pod uwagę wzajemne zależności poszczególnych części organizmu oraz różnych schorzeń i dysfunkcji. Zamiast leczenia doraźnego, proponujemy terapię przywracającą całokształt zdrowia jamy ustnej.